26. 05. 2021

Informace k organizaci sobotního dne

Za 3 dny se postavíme na start 9. Českého běhu žen Ostrava. I ten letošní bude poněkud odlišný od těch předchozích, které známe, ale věříme, že si jej společně užijeme, jak jen to půjde.

Začneme opatřeními v rámci hygieny a nařízení vlády.

Co je třeba mít s sebou u prezentace z hlediska doložení bezinfekčnosti
 

I. Ženské běhy

Každá účastnice doloží u prezentace jeden z níže uvedených dokumentů a předvyplněný vytištěný dokument "POTVRZENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19" (tento je ke stažení zde)

 • negativní PCR test (ne starší než 7 dní)

nebo

 • negativní antigenní test z certifikované laboratoře, oficiálního odběrového místa nebo zdravotnického zařízení  (ne, samostest, ne starší 48 hodin)

nebo

 • certifikát o očkování starší 14 dnů nebo

nebo

 • potvrzení lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 před 90 dny a více

 

II. Rodinný běh s dm

 • u dětí do 6 let není testování požadováno
 • u dětí nad 6 let je nutné doložit čestné prohlášení rodičů o testování ve škole a "POTVRZENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19"
 • pokud dítě v závodu doprovází dospělá osoba, musí doložit některý z dokladů viz bod I. a také "POTVRZENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID-19"

 

Jak bude probíhat závod a warm-up

Závod

 • startuje se ve startovních vlnách
 • startující jsou řazení do koridorů
 • povinné jsou respirátory před startem a ve vnitřních prostorách

Warm-up

 • při warm-upu jsou nutné rozestupy na rozpřažené ruce, respirátory při sportování povinné nejsou

Všeobecně budeme dodržovat hygienická pravidla. Na všech příhodných místech uvnitř i venku bude dostupná dezinfekce. Jsou uplatňována pravidla managementu front.

Konzumace a občerstvení

 • konzumace se řídí podle platných pravidel předzahrádek

 

Tak, to nejméně zábavné, ale nezbytné, máme za sebou a nyní k dalším praktickým věcem organizace.

Čtěte pozorně dál.

 

Kde a kdy si mohu vyzvednout startovní číslo a welcome bag?

V Trojhalí, ve velké hale, bude označeno.

v pátek 28. 5. od 15:00 do 20:00 hod (ženský beh i Rodinný běh s dm)

v sobotu 29. 5. 2021, 8:00–12:30 hod 

Pozor! Rodinný běh s dm bude mít preznetaci v den závodu už v samostatném stánku u startu od 8:00 do 9:00 hod.

Vždy se ale prezentujte nejpozději 30 minut před startem vašeho závodu.

Co musím mít s sebou, abych dostala své startovní číslo a welcome bag?

Musíte se prokázat dokladem totožnosti, ideálně občanským průkazem. A letos také dokumenty o bezinfekčnosti viz body I. a II

Mohu vyzvednout startovní číslo a welcome bag i kamarádce nebo musí každý osobně?

Můžete vyzvednout vše i kamarádkám, ale musíte mít kopii OP kamarádek vyfocenou v mobilu a doložit vytištěné všechny dokumenty o bezinfekčnosti viz body I. a II

Mohu změnit trasu po přihlášení?

Můžete, stačí nahlásit při prezentaci.

V kolik jsou jednotlivé závody?

09:15 WarmUp děti (rodinný běh s dm)

09:30 / 09:50 Rodinný běh s dm

10:15 WarmUp Nordic Walking

10:30 Nordic Walking 2,5 km

11:00 WarmUp 2,5 km

11:15 běh žen 2,5 km

11:45 WarmUp 5 km

12:00 běh žen 5 km

13:00 WarmUp 10 km

13:15 běh žen 10 km

15:00 Vyhlášení Český běh žen Ostrava

Kolik bude na trati osvěžovacích a občerstvovacích stanic?

Na trati 10 km je jedna osvěžovací stanice.

V kolik nejpozději mám být u prezentace?

Nejpozději 30 minut před startem, ael raději dříve. Doporučuje se 60 minut pro větší pohodu.

Jsou k dispozici šatny a úschovna?

Šatny a sprchy jsou letos zakázány. Úschovna k dispozici je.